MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


In Nieuwsuur: jaarlijks 10.000 ggz patiŽnten in isoleercel, waarvan 60 langer dan 3 maanden
18 juni 2014

Gisteren in Nieuwsuur reageerde Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, op de uitkomsten van het rapport ‘Zes jaar Argus. Vrijheidsbeperkende interventies in de GGZ in 2012 en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren’. Uit het rapport blijkt dat er jaarlijks nog steeds 10.000 patiŽnten in de isoleercel belanden, waarvan 60 patiŽnten zelfs meer dan 3 maanden lang.

Opsluiten is geen zorg. Als een patiŽnt lang in een isoleercel zit, is dat een teken dat de zorg vastloopt. Een instelling is verplicht om dan extern een deskundig team, bijvoorbeeld van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), te consulteren. Dat is heel belangrijk voor de patiŽnt, omdat een deskundige blik van buiten vaak leidt tot een doorbraak in de behandeling. Maar in de praktijk werd het CCE slechts in 10 van de 60 gevallen ingeschakeld.

In de uitzending van Nieuwsuur vertelt Nicole Hoeymans over haar ervaringen met eenzame opsluiting. Zij is ruim 1,5 jaar opgenomen geweest in een instelling en is het grootste deel van die tijd gesepareerd geweest. Marjan ter Avest hierover: “Dit verhaal zegt genoeg. Stel je voor: je bent angstig, in de war, je hoort stemmen, hebt waanbeelden en bent ten einde raad. En dan word je verschrikkelijk alleen gelaten. Al je vertrouwde spullen worden afgepakt, je kleren gaan uit, je krijgt alleen een scheurhemd aan. Dit gebeurt dus nog dagelijks in Nederland. GeÔsoleerd worden is traumatiserend. Er zijn mensen die jarenlang in therapie moeten om dit trauma te kunnen verwerken.”

Om eenzame opsluiting uit te bannen moet er binnen de instellingen een cultuuromslag plaatsvinden, aldus Marjan ter Avest: “Het terugdringen van opsluiting moet bij bestuurder, directeur, manager en medewerker prioriteit hebben. Het moet bij iedereen goed tussen de oren zitten. Het Argusrapport laat zien dat er ook ggz-instellingen zijn die het heel goed doen en waar het separeren drastisch is gedaald. Het kan dus wel!”

Er is door de overheid van 2006 t/m 2012 35 miljoen euro beschikbaar gesteld om de praktijk van isoleren te stoppen. Er zijn inmiddels veel alternatieve behandelmethoden ontwikkeld. Het is daarom verwijtbaar dat instellingen deze nieuwe behandelmethoden nog steeds niet breed toepassen. Eind 2011 heeft de inspectie de opdracht gekregen om per 2012 de instellingen te toetsen op het naleven van de afspraken om eenzame opsluiting terug te dringen. Dat is niet gebeurd. De inspectie lijkt zich in 2012 vooral met beleidsregels en toetsingskaders bezig gehouden te hebben.  

Meer informatie

Item Nieuwsuur 'Opsluiten psychiatrie: 60 extreme gevallen'
Nieuwsbericht LPGGz 'Landelijk Platform GGz geschokt over aantal mensen in isoleercel'

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-6-2014 10:16