MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz, NVvP, NIP uiten zorg over voortgang transitie zorg voor de jeugd
25 juni 2014

In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet per 2015, uiten het Landelijk Platform ggz, de NVvP en het NIP hun zorgen over de voortgang van de transitie van de zorg voor jeugd in een Kamerbrief.

Genoemde partijen hebben met name vragen bij de continuÔteit van zorg voor jeugd met psychische problematiek, de beperkte taakstelling van het toezichthoudende orgaan Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), de onduidelijkheid over afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars, alsmede de borging van de privacy van de patiŽnt in het nieuwe stelsel.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer uiten zij hun zorgen en leggen zij de commissieleden deze vragen voor.

Op 25 juni vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over de voortgang van de transitie.

Meer informatie

Gezamenlijke brief LPGGz, NVvP en NIP Algemeen Overleg stelselherziening jeugd 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-6-2014 12:53