MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zorginkoopmacht verzekeraars versterkt, vrije artsenkeuze beperkt
3 juli 2014

De Tweede Kamer heeft op 25 juni ingestemd met de door de regering voorgestelde wijziging van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2016 hoeven zorgverzekeraars niet meer automatisch minimaal 70% van de zorgkosten te vergoeden als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Hierdoor worden de sturingsmogelijkheden van zorgverzekeraars sterk vergroot. Wilt u als verzekerde toch naar een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is, dan loopt u de kans het merendeel van de kosten zelf te moeten betalen. Het goed lezen van de polisvoorwaarden wordt van groter belang om achteraf niet met hoge kosten te worden geconfronteerd.

De regering verwacht met deze wijziging de kostengroei in de zorg te kunnen beperken. Het idee is dat zorgverzekeraars meer op kwaliteit en doelmatigheid in kunnen kopen. Tijdens de Kamerdebatten over dit onderwerp kon de Minister echter geen adequate cijfermatige onderbouwing leveren van de verwachte besparing.

De oppositie bedong dat de zorgverzekeraars laten zien op basis van welke kwaliteitscriteria ze zorg inkopen. Het is voor cliŽnten en naasten belangrijk dat verzekeraars selecteren op kwaliteit en niet op zorgkosten. Om toch te kunnen kiezen voor een aanbieder naar keuze, onafhankelijk van de verzekeraar, moeten cliŽnten een restitutiepolis afsluiten in plaats van een naturapolis. Het LPGGz is er alert op dat deze restitutiepolis voor iedereen betaalbaar blijft.

Meldactie Weet waar u recht op heeft

Wat vinden patiŽnten eigenlijk belangrijk als het gaat om informatie over goede zorgaanbieders en keuzemogelijkheden? Dat onderzoeken we op dit moment. Doe mee met de meldactie "Weet u waar u recht op heeft?"

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-7-2014 16:27