MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


VGZ ondersteunt zelfregiecentra bij zorginkoop 2015 met hersteleuro
16 juli 2014

Nederlanders met een psychische kwetsbaarheid worden vanuit onafhankelijke 'zelfregiecentra' ondersteund om sociale en maatschappelijke rollen te behouden en/of te herwinnen. Deze centra werken veelal op basis van het principe van halen en brengen: deelnemers maken gebruik van ťn zorgen voor ondersteuning.

VGZ en het Landelijk Platform GGz onderzoeken of het mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra op te zetten. VGZ verlangt vanaf 2015 een symbolische bijdrage van 1 euro per ambulante en per klinische DBC van de te contracteren GGz- zorgaanbieders. Het budget dat hierdoor tot stand komt, wordt ter beschikking gesteld aan zelfregiecentra.

Het LPGGz ziet de ‘hersteleuro’ als een erkenning voor het belang van onafhankelijke zelfregiecentra en wil er samen met zorgverzekeraars en andere relevante partijen voor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid meer zelf de regie over hun leven krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het zorginkoopbeleid ggz van VGZ: Toelichting Inkoop 2015
Specialistische GGZ (pdf)
. (De informatie over de hersteleuro staat op pagina 13.)

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-7-2014 10:57