MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?
14 augustus 2014

Landelijke tussenrapportage Open voor Werk


Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz-cliŽnten bij het vinden en behouden van werk. Dit terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliŽntperspectief speelt hierbij een rol. Dit blijkt uit de Landelijke tussenrapportage van het project Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz. Dit project onderzoekt wat ggz-cliŽnten vinden van de ondersteuning die ze van gemeenten krijgen om werk te vinden en te behouden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gemeenten geen zicht hebben op het aantal ggz-cliŽnten zonder werk. Beleidsmedewerkers geven bovendien aan dat ze te weinig kennis hebben over de problematiek van ggz-cliŽnten. Er moet een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van mensen en ook op het - vaak wisselend - verloop van de aandoening. Ervaringsdeskundigen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij hebben als geen ander inzicht in de specifieke problemen waar ggz-cliŽnten mee te maken krijgen bij het zoeken en behouden van werk. Ervaringsdeskundigen worden nog niet structureel ingezet. 58% van de respondenten geeft aan dat ze veel waarde hechten aan ondersteuning van een ervaringsdeskundige, 35% van de respondenten krijgt deze ondersteuning.

Open voor werk

Open voor Werk is een project van het Landelijk Platform GGz in samenwerking met een groot aantal andere landelijke en regionale cliŽnten- en familieorganisaties. Het Landelijk Platform GGz heeft in 2013 en 2014 in totaal 24 gemeenten getoetst en 876 mensen met een psychische kwetsbaarheid geÔnterviewd. Deze resultaten zijn nu te lezen in de Landelijke tussenrapportage Open voor Werk. In 2014 start een nieuwe onderzoekronde waarin nog eens ruim 30 gemeenten worden getoetst.

Meer informatie

Landelijke tussenrapportage Open voor Werk
Artikel Binnenlands Bestuur naar aanleiding van tussenrapportage 'Toeleiding naar werk ggz-cliŽnt schiet tekort'
Gratis voorlichtingen door ervaringsdeskundigen over arbeidsmogelijkheden van (ex)ggz-cliŽnten
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-8-2014 10:35