MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Congres Anders denken over psychische aandoeningen laat ambities kabinet zien
10 september 2014

“Vanaf morgen denken we anders over psychische aandoeningen” sprak Minister-President Rutte in zijn openingsspeech op het congres Anders denken over psychische aandoeningen, dat vandaag plaatsvindt. Daarmee gaf hij aan dat het congres een belangrijk startpunt is om op grote schaal het stigmatiseren van mensen met psychische problemen te bestrijden. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, is blij met het initiatief van minister Schippers om dit congres te organiseren. “Het Kabinet geeft door de organisatie van dit congres aan dat het onderwerp stigmabestrijding hoog op de agenda staat van dit kabinet.”

Ter Avest kijkt met tevredenheid terug op de dag. “Ik vond het een inspirerende dag. De Ministers gaven het goede voorbeeld door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en zich in hun situatie te verdiepen.” Na alle mooie woorden is het nu tijd voor daden, aldus Ter Avest: “Uit de speech van Minister-President Rutte blijkt dat ook hij het heel belangrijk vindt om ook mensen met psychische problemen waar dat kan aan het werk te helpen. Nu is het nog zaak dat de ministeries hierin het goede voorbeeld geven. Door zelf stigmabestrijding als speerpunt te benoemen, meer mensen met met een ggz-achtergrond aan te nemen en te zorgen voor open werkklimaat waarin iedereen optimaal kan functioneren.”

Meer informatie

Via de website van radio 1 kunt u de gesprekken met Marjan ter Avest tijdens het congres terugluisteren.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-9-2014 17:40