MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uit onderzoek blijkt: wachttijden psychiater of psychotherapeut ruimschoots overschreden
19 september 2014

Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz blijkt dat de normen voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden. 45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van 6 weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs aan dat ze langer dan 4 maanden moeten wachten op een behandeling. De zorgverzekeraar heeft de plicht om de zorg tijdig te leveren, maar uit het onderzoek blijkt dus dat de verzekeraar deze zorgplicht in de praktijk niet nakomt. Het toezicht van de NZA op verzekeraars laat hierbij te wensen over. De persoonlijke gevolgen voor de patiŽnten zijn soms zeer ernstig: een toename van klachten, suÔcidale gedachten, psychoses en dwangopname.

Eind mei kwamen ernstige signalen binnen bij de redactie van het tv-programma Kassa van de VARA. Het Landelijk Platform GGz startte met een meldactie onder haar achterban van patiŽnten en familieleden in de ggz om de omvang van het probleem in kaart te brengen. De cijfers van de meldactie die van juni t/m augustus plaatsvond laten zien dat de wachttijden onacceptabel zijn. En dat er lange wachtlijsten en wachttijden zijn bij zowel ggz-instellingen als vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten. Het gaat niet alleen om lokale omstandigheden maar om een landelijk beeld.

De helft (50%) van de respondenten is ontevreden over de informatie en dienstverlening van de zorgverzekeraars met betrekking tot wachtlijsten. PatiŽnten krijgen weinig hulp van hun huisarts. Slechts 12% kreeg hulp van de huisarts met het zoeken naar een ggz-instelling die wel plek had. Veel ggz-instellingen hebben wachtlijstinformatie op hun website, maar de informatie is niet altijd vindbaar en begrijpelijk voor de consument.

Het is treurig dat kennelijk van iemand die zwaar depressief is of vele extra psychoses door moet maken verwacht wordt dat hij kan gaan shoppen om andere ggz-instellingen te vinden die wťl plek hebben. We verwachten dat zorgverzekeraars en ggz-instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en pro-actief aan wachtlijstbemiddeling gaan doen.

Meer informatie
Meldactie Wachtlijsten en -tijden gespecialiseerde ggz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-9-2014 16:43