MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Voorbereiding nieuwe Jeugdwet verloopt zeer zorgwekkend
24 september 2014

Partijen in de zorg voor jeugd luiden noodklok met advertentiecampagne

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Meer dan 300.000 kinderen met een psychische aandoening, een handicap of met opvoed- en opgroeiproblemen worden dan voor zorg afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen. Ondanks vele waarschuwingen van talloze partijen, maakten Kabinet en Kamerleden in februari de inschatting dat gemeenten deze taak goed aan kunnen. Uit een vloedgolf aan verontrustende berichten vanuit diezelfde gemeenten en vanuit ouders, kinderen en professionals, blijkt nu dat de voorbereidingen zeer zorgwekkend verlopen. Vandaag houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg hierover. De koepel van patiŽnten- en familieorganisaties in de ggz en acht partijen die zich met zorg voor jeugd bezighouden luiden met bijgaande advertentie in landelijke kranten de noodklok. Zij roepen politiek en gemeenten op om de professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg voor deze kinderen en hun ouders ook na 2014 te blijven garanderen.

 

Gemeenten onvoldoende voorbereid op overnemen specialistische zorg voor kinderen

Tijdens de behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer in februari 2014 zetten de partijen niet alleen vraagtekens bij de inhoud ervan. Er waren ook grote zorgen over de snelheid waarmee de wet ingevoerd wordt. Die zorgen blijken helaas terecht. Met nog 68 werkdagen te gaan tot 1 januari 2015, regent het zorgwekkende berichten over de voorbereiding. Vanuit gemeenten die nog niet klaar zijn om deze ingewikkelde zorg over te nemen. En vanuit verontruste ouders en kinderen die nog altijd niet weten of zij over drie maanden de zorg krijgen die zij nodig hebben. Marjan Ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz: “Veel ouders weten nog altijd niet welke zorg hun kind vanaf 2015 gaat krijgen en van wie. Kan het kind zijn eigen behandelaar behouden? Ook is er een probleem rondom de privacy. Het is nog onduidelijk of en hoe gemeenten de medische gegevens van deze kinderen gaan waarborgen”. Ook professionals ervaren grote problemen bij het opnieuw inrichten van zorg. Gemeenten moeten nu gaan bepalen wie zorg mag leveren, hoe die zorg eruit ziet, tegen welke prijs en of deze zorg van voldoende kwaliteit is. Daarover maken zij afspraken met zorgaanbieders. “Helaas zijn er veel signalen dat deze processen slecht vorderen of zelfs spaak lopen. Zorgaanbieders zijn dan compleet onwetend over hoeveel zorg en welke zorg zij per 2015 gaan leveren. Dat heeft dramatische gevolgen voor de continuÔteit van kwalitatief goede patiŽntenzorg, en eveneens voor fatsoenlijk personeelsbeleid”, aldus Bertine Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater en NVvP-Bestuurslid.

Negen partijen luiden noodklok op dag dat Tweede Kamer overlegt

Vandaag komt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg bijeen om te praten over de voortgang van de Jeugdwet. Het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie doen er met elkaar alles aan om de zorg die deze kinderen en hun ouders zo hard nodig hebben te kunnen blijven leveren. Maar dat kunnen zij niet alleen. Zij luiden de noodklok. Zij vragen politiek en gemeenten om te garanderen dat deze kwetsbare kinderen en hun ouders in Nederland de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Meer informatie

De advertentie 'Herinnert u zich Thijs nog?', die vandaag in landelijke kranten verschijnt
De brief die partijen naar de Tweede Kamer stuurden over de transitie van de Jeugdhulp 
Persbericht Voorbereiding nieuwe Jeugdwet verloopt zeer zorgwekkend

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-9-2014 11:03