MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz en CZ geen overeenstemming over zorginkoopcriteria
2 oktober 2014

Op 1 oktober bracht CZ een persbericht uit met als kop 'Zorgverzekeraar CZ gaat selectief inkopen in de ggz'. Het Landelijk Platform GGz neemt afstand van de inhoud van dit persbericht. Het Landelijk Platform GGz heeft geen inspraak gehad of goedkeuring gegeven aan het definitieve document dat CZ hanteert om zorgaanbieders wel of niet te contracteren. Het LPGGz vindt het een goede zaak dat verzekeraars open staan voor de kwaliteitscriteria vanuit patiŽntenperspectief, maar dit mag geen legitimering zijn voor het wel of niet contracteren van zorgaanbieders. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-10-2014 17:31