MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof in Zembla: "Onnodig veel zelfmoord bij ggz-patiŽnten"
16 oktober 2014

Op 16 november besteedt het programma ZEMBLA aandacht aan suÔcide in de ggz. Hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof stelt dat op dit moment onnodig veel mensen in ggz-instellingen zelfmoord plegen, mede omdat hulpverleners in ggz-instellingen onvoldoende geschoold zijn om cliŽnten met zelfmoordplannen te behandelen.

Het aantal zelfmoorden in ggz-instellingen is tussen 2008 en 2013 met 21 procent gestegen. Het Landelijk Platform GGz vindt het signaal van Zembla zorgwekkend dat het ontbreekt aan een adequate aanpak bij ggz-instellingen om suÔcide terug te dringen. “Slechts 1 op de 10 hulpverleners in ggz-instellingen heeft een speciale training gevolgd over hoe om te gaan met cliŽnten met zelfmoordgedachten”, aldus Kerkhof.

Het LPGGz roept alle partijen in de ggz op om prioriteit te geven aan het voorkomen van suÔcide. Dit betekent onder andere een adequaat beleid om de multidisciplinaire richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van suÔcidaal gedrag’ sectorbreed te implementeren en de scholing binnen beroepsverenigingen op korte termijn te verbeteren. Ook moet er veel meer werk worden gemaakt van een herstelbevorderende ggz. Want het verschaffen van hoop en perspectief is een van de belangrijkste factoren bij het bestrijden van suÔcide.

Meer informatie

Meer informatie over de uitzending vindt u op de website van ZEMBLA.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-10-2014 15:01