MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zorginstituut Nederland roept op tot herstelondersteunende verslavingszorg
30 oktober 2014

Het Landelijk Platform GGz en het Zwarte Gat zijn blij met de oproep van Zorginstituut Nederland voor een meer herstelondersteunende verslavingszorg. Het Zorginstituut geeft in het rapport 'Verslavingszorg in beeld' aan dat de richtlijnen voor de verslavingszorg aangepast moeten worden aan nieuwe inzichten over herstelondersteunende zorg en dat er een zorgstandaard voor verslavingsproblematiek moet komen. Zorginstituut Nederland doet de oproep in het rapport 'Verslavingszorg in beeld'. Het instituut dreigt met het gebruiken van haar doorzettingsmacht als deze verbeterslag er niet komt. Het Landelijk Platform GGz en het Zwarte Gat voelen zich door de oproep van het Zorginstituut gesteund in hun streven naar herstel in de verslavingszorg.

Het Zwarte Gat neemt voortouw bij zorgstandaardontwikkeling

Het Zwarte Gat en het Landelijk Platform Ggz hechten, net als Zorginstituut Nederland, veel waarde aan de ontwikkeling van een zorgstandaard voor de verslavingszorg. Het Zwarte Gat heeft daartoe, binnen de mogelijkheden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, inmiddels het initiatief genomen. Een herstelondersteunende verslavingszorg, met een geÔntegreerde benadering van persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel, komt hiermee in zicht.

Rapport meldt veel problemen in verslavingszorg

Zorginstituut Nederland heeft het rapport 'Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs' op 16 oktober aangeboden aan minister Schippers. Het zorginstituut constateert in haar rapport dat de indicatiestelling te wensen over laat, richtlijnen niet up to date zijn, niet alle therapieŽn voldoen aan de criteria voor stand van de wetenschap en praktijk, cliŽnten te veel en te lang worden opgenomen en nazorg, hoewel van groot belang, lang niet altijd wordt geboden.

Meer informatie

Het rapport is te vinden op zorginstituutnederland.nl  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-10-2014 11:29