MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Manifest tegen afschaffing vrije artsenkeuze
1 december 2014

De VMDB, lidorganisatie van het Landelijk Platform GGz, en andere leden van het Comitť vrije artsenkeuze roepen met het Manifest Vrije Artsenkeuze de leden van de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel voor wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet niet te aanvaarden.

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over een wetsvoorstel van de minister van VWS, om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Met deze wijziging vervalt voor Nederlandse burgers het recht om een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen, aldus de VMDB.

Meer informatie

Manifest voor een vrije artsenkeuze, VMDB 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 1-12-2014 15:29