MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz en andere partijen verzetten zich tegen eigen bijdrage Jeugdhulp
3 december 2014

Het Landelijk Platform GGz stuurde samen met GGZ-Nederland, de NvvP en het NIP een brief naar de Tweede Kamer. Daarin pleiten zij tegen een eigen bijdrage voor intramurale jeugd-ggz. Eerder werd duidelijk dat de regering vasthoudt aan het heffen van een eigen bijdrage bij jeugdhulp.

De partijen wijzen in de brief op de ongelijke behandeling van jeugdigen: "Wij vinden het principieel onjuist dat jeugdigen met een psychiatrische stoornis anders behandeld worden dan jeugdigen met een somatische aandoening en als gevolg van dat feit geconfronteerd worden met eigen bijdragen die kunnen oplopen tot meer dan € 1.500,- per jaar. Kinderen die somatische zorg ontvangen in het kader van de Zorgverzekeringswet zijn geen eigen bijdrage verschuldigd."

Verder staar in de brief dat een eigen bijdrage onwenselijk is voor ouders van kinderen die als gevolg van een psychische aandoening behandeling in een klinische setting nodig hebben. Gevraagd wordt bij de Staatssecretaris aan te dringen om de ouderbijdrage niet van kracht te laten zijn voor zover het binnen de Jeugdwet de curatieve ggz betreft. 

Meer informatie

Brief LPGGz, GGZ Nederland, NIP en NVvP aan vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Ouderbijdrage

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-12-2014 10:50