MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zorgvisie: "NZa: verzekeraar verzaakt bij wachttijden ggz"
3 december 2014

Zorgverzekeraars doen niet voldoende om ggz-patiŽnten te helpen die te lang moeten wachten op zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat onderzoeken of zorgverzekeraars hun zorgplicht wel nakomen. Dat meldt Zorgvisie vandaag.

NZa schreef een brief aan de minister van VWS naar aanleiding van de Marktscan 2014. Uit de marktscan blijkt dat bij sommige aanbieders de wachttijden de Treeknormen ruimschoots overschrijden.

Reactie LPGGz

De uitkomsten van de marktscan komen aardig overeen met die van de Meldactie van het Landelijk Platform GGz over wachtlijsten en -tijden in de ggz. Het Landelijk Platform GGz vindt het een gemiste kans dat in het NZa-rapport is gewerkt met gemiddelde wachttijden. Daaruit kun je niet opmaken bij welke instellingen de langste wachttijden zijn, terwijl deze lijst wel bekend zou moeten zijn bij de NZa. Daarnaast vindt het LPGGz het verbazingwekkend dat het rapport pas 2 dagen voor het Algemene Overleg in de Tweede Kamer over de wachtlijsten naar buiten wordt gebracht en dat de sector hier niet van op de hoogte is gesteld.

Meer informatie

Artikel Zorgvisie 3 december: "NZA: verzekeraar verzaakt bij wachttijden ggz" (let op: inlog vereist)
Nieuwsbericht LPGGz 17 november: "LPGGz: Zo snel mogelijk actie Schippers gevraagd om wachtlijsten terug te dringen"
Kamerbrief NZa over de marktscan
Rapport meldactie Wachtlijsten en -tijden in de gespecialiseerde ggz

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-12-2014 11:59