MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Te vroeg voor aanpassing artikel 13
8 december 2014

Het Landelijk Platform GGz vindt het te vroeg voor het wijzigingsvoorstel van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Over deze wijziging wordt volgende week in De Eerste Kamer gestemd. Het ontbreekt aan essentiŽle voorwaarden voor patiŽnten om akkoord te gaan met de aanpassing van artikel 13. Het Landelijk Platform GGz verzoekt samen met GGZ Nederland, NIP, LVVP, MEER GGZ en NVvP de Eerste Kamer dringend om aanpassing van artikel 13 uit te stellen.

Keuzevrijheid nog verder ingeperkt en onbetaalbaar

Als artikel 13 wordt gewijzigd, is vrije artsenkeuze alleen nog mogelijk bij de restitutiepolis. Met de onverwachte introductie van de budgetpolis zal de restitutiepolis voor het overgrote deel van de ggz-patiŽnten onbetaalbaar worden. Dit betekent het einde van keuzevrijheid voor heel veel ggz-patiŽnten.

Gevaar van risicoselectie

Er zijn belangen voor verzekeraars om bepaalde groepen van patiŽnten aan zich te binden (zoals jonge gezonde mensen) en anderen uit te sluiten (groepen met een groter risico om ziek te worden). In het artikel van afgelopen weekend in de Volkskrant geeft de heer Rouvoet van ZN aan dat er op dit moment reeds sprake is van een vorm van risicoselectie. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling voor mensen met psychische problemen en aandoeningen, omdat de voorspelbaarheid en de beheersbaarheid van kosten ingewikkelder ligt.

Lange wachtlijsten voor ggz-patiŽnten

Zowel uit de meldactie van het Landelijk Platform GGz als uit het rapport van de NZA blijkt dat patiŽnten in de ggz worden geconfronteerd met wachtlijsten en wachttijden die de zogenaamde vastgestelde normen ruimschoots overschrijden. Maarliefst 21% van de patiŽnten moet langer dan 4 maanden wachten op een intakegesprek, en 21% van de patiŽnten moet ook nog eens langer dan 4 maanden wachten op behandeling. Als zorgverzekeraars vooral contracten met enkele grote aanbieders afsluiten, dan worden alle - ook nieuwe soms zeer innovatieve - zorgaanbieders tot de markt geweerd. En bestaat bovendien de kans op nog langere wachtlijsten bij die paar aanbieders waarmee een zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. De wachtlijstproblematiek heeft grote persoonlijke gevolgen: psychische klachten kunnen toenemen, waaronder suÔcidale gedachten en psychoses. Bovendien wordt de druk op de familie of mantelzorger verder vergroot. Het Landelijk Platform GGz vindt lange wachtlijsten onacceptabel en doet een aantal voorstellen hoe dit kan worden aangepakt.

PatiŽnt kan nauwelijks keuze maken

De informatie van zorgverzekeraars en polissen vergelijken is een grote opgave omdat er niet met vergelijkende eenheden worden gewerkt. Bovendien zijn veel consumentenwebsites niet onafhankelijk en is het zo ingewikkeld dat patiŽnten hier uren tot dagen in moeten investeren om door de bomen het bos te kunnen zien. PatiŽnten kunnen maar 1 x per jaar van zorgverzekeraar wisselen. Verzekeraars fuseren tot een paar grote holdings. Zo valt er weinig te kiezen en is “stemmen met de voeten” een utopie.

Meer informatie

Brief Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, LVVP, MEERGGz, NIP en NVvP aan Eerste Kamer over wijzigingsvoorstel 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-12-2014 17:16