MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Oproep aan Kamerleden: "Geef alle arbeidsgehandicapten kans op een baan met gewogen quotum"
10 december 2014

Directeur van het Landelijk Platform GGz Marjan ter Avest riep vandaag tijdens een actie in Den Haag Kamerleden op om een 'gewogen quotum' in te voeren en daarmee alle werknemers met een arbeidsbeperking gelijke kansen op een passende werkplek te geven.

CliŽntenorganisaties Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de Oogvereniging voeren vandaag samen met mensen met een arbeidsbeperking actie voor een eerlijke afbakening van de doelgroep in het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Op 2 december dienden zij samen met andere organisaties een voorstel in voor een eerlijke afbakening van de doelgroep: het gewogen quotum. Daarmee hebben alle werknemers met een arbeidsbeperking gelijke kansen op een passende werkplek.

Speech Marjan ter Avest tijdens actie 'Dit quotum telt niet'

Beste Kamerleden,

Fijn dat u hier bent. Vanmiddag wordt in de Tweede Kamer de quotumwet behandeld.
Het Landelijk Platform GGz, (Ieder)In en de Oog vereniging en heeeeel veel mensen met een arbeidshandicap vragen u nadrukkelijk om de quotum regeling aan te passen.
Waarom?
1op de 8 arbeidsgehandicapten komen in aanmerking voor de quotum regeling, 7 van de 8 arbeidsgehandicapten vallen buiten de boot.
Hoger opgeleide werkzoekenden met een arbeidshandicap vallen nu vreemd genoeg niet onder de quotumregeling. Deze regeling is dus alleen maar voor lager opgeleiden. Wij vinden dat ook hoger opgeleiden met een angststoornis, een oogziekte of met depressieve klachten onder de quotumregeling moeten vallen. Waarom? Wij horen nu al van werkgevers dat zij deze mensen gaan uitsluiten.
Zodra een arbeidsgehandicapte werknemer zich goed ontwikkeld heeft en meer is gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, moet de werkgever weer een nieuwe arbeidsgehandicapte aannemen om te voldoen aan de quotumverplichting. Is dat niet vreemd? De arbeidsgehandicapte die goed presteerde krijgt geen dienstverband meer.
Wij hebben een alternatief. Wij verzoek alle Kamerleden om vanmiddag tijdens het kamerdebat een amendement in te dienen, die er als volgt uit ziet:
Wij vragen van u om een 'gewogen quotum' in te voeren, wat betekent dat mensen die boven het wettelijk minimum loon zijn uitgestegen naar rato mee blijven tellen voor het quotum en niet onnodig hoeven te worden ontslagen. Zodat ALLE arbeidsgehandicapten kans maken op een baan.
De quotumwet is een wetsvoorstel. Dat betekent dat u nu als Tweede Kamerlid de kans heeft om alle mensen met een arbeidshandicap een eerlijke kans op een baan te geven.
Daarnaast kunnen met deze aangepaste regeling naast schoomaakbedrijven ook high technology bedrijven de quotumregeling van 5% halen.

Meer informatie

Actie in Den Haag: dit quotum telt niet!
Brief aan Vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
Bijlage bij brief aan Vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-12-2014 12:57