MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Quotumwet aangepast na gerichte lobby en ludieke actie
15 december 2014


Na een ludieke actie van een brede coalitie van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de Oogvereniging is de Quotumwet aangepast. Werknemers die mťt ondersteuning wel in staat zijn het minimumloon te verdienen, blijven nu meetellen als de Quotumwet van kracht zou worden. Dit betekent dat deze werknemers niet langer bang hoeven zijn dat ze hun baan weer verliezen omdat ze minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Het totaal aantal banen wordt bij de invoering van een quotum hoger, zodat de kans op een garantiebaan voor de oorspronkelijke doelgroep gelijk blijft.

Actie

Woensdag 10 december voerden cliŽntenorganisaties Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de Oogvereniging een ludieke actie tijdens de behandeling van de Quotumwet in de Tweede Kamer. Eerder hadden zij een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een gewogen quotum. Met een Ark van Jetta lieten we zien dat alle mensen met een arbeidshandicap die werk zoeken, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Alleen mensen die minder verdienden dan het wettelijk minimumloon mochten in het bootje stappen, de rest viel tussen wal en schip.

Meer informatie

Speech Marjan ter Avest tijdens actie 'Dit quotum telt niet'
Brief aan vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
Bijlage bij brief aan Vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
Item over de actie op het NOS-journaal (vanaf 2.20 minuten)


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-12-2014 12:03