MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vacature Projectmedewerker zelfregie
18 december 2014

Het landelijk Platform GGz zoekt:

Projectmedewerker zelfregie

20-28 uur per week

Het Landelijk Platform GGz is een koepelorganisatie van landelijke en regionale patiŽnten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Gezamenlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Het Landelijk Platform GGz is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers- en uitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. We zijn zowel een lobby- en belangenbehartiging als een projectorganisatie.

Wij zijn voor een nieuw project (van 2015-2017) op zoek naar een aantal projectmedewerkers. Het project zelfregie is een onderdeel van het project cliŽntondersteuning en –participatie. Het daadwerkelijke aantal uren van deze functie vullen we in, in overleg met de kandidaat ťn is ook afhankelijk van de uren die nog ingezet worden voor de achterban. Dit moet in januari duidelijk zijn. Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan iemand die bekend is met de wereld van cliŽnt- en familieorganisaties.

Het project cliŽntondersteuning en -participatie

De decentralisaties zijn volop aan de gang en alle cliŽnten- en familieorganisaties werken hard om samen met de burgers om wie het gaat alle veranderingen een plek te geven. Vanuit het Landelijk Platform GGz zijn er verschillende projecten gestart om cliŽnten- en familieorganisaties op lokaal niveau daarbij maximaal te ondersteunen. Dit project is daar ťťn van.

Dit project is enerzijds gericht op het geven van praktische ondersteuning aan cliŽnten- en familieorganisaties op regionaal niveau bij alle activiteiten die zij uitvoeren voor burgers met een (psychische) kwetsbaarheid. Hier zal de projectmedewerker zelfregie een belangrijke bijdrage aan leveren.

Anderzijds heeft het project tot doel om ervoor te zorgen dat de ideologie die aan de WMO ten grondslag ligt ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De WMO biedt mooie kansen om het nu echt anders te doen en mensen niet meer te benaderen vanuit ziektebeelden en het ‘patiŽnt’ zijn, maar vanuit het perspectief dat iedereen mens is, ertoe doet en unieke en mooie kwaliteiten inbrengt. Er zijn binnen de cliŽnt- en familieorganisaties een aantal prachtige voorbeelden van initiatieven die laten zien dat dit kan, waardoor mensen kunnen groeien en herstellen. Die kennis en initiatieven willen we zichtbaar maken en verder verspreiden. Daarmee willen we nieuwe betekenis geven aan termen als ‘meedoen’, ‘eigen kracht’,
‘bottom-up’, etc. Daarbij gaat het er in de basis om dat de burgers om wie het gaat zelf aan zet zijn. Dat beleid samen met hen wordt ontwikkeld en dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis en praktijken die door hen al ontwikkeld zijn.

De projectmedewerker zelfregie is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de achterban van het Landelijk Platform GGz bij het ontwikkelen en uitvoeren van een projectplan rondom zelfregie. Dit plan moet nog worden geschreven, maar de globale hoofdlijn van het project zal zijn dat er vanuit een visie op ‘zelfregie’ gewerkt wordt aan een concretisering hiervan naar welke basisfuncties je daarvoor in iedere regio nodig hebt. Het uiteindelijke doel is om op basis van deze visie en uitwerking een landelijk dekkend netwerk te realiseren van zelfregieversterkende initiatieven.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die goed begrijpt waar het over gaat bij ‘zelfregie’ en dit voorleeft. Uitgangspunt bij dit project is dat alle kennis over het versterken van zelfregie al aanwezig is bij de cliŽnten- en familieorganisaties. De goede praktijken zijn vaak nog onvoldoende zichtbaar en de kennis is nog niet altijd zodanig beschreven dat het overdraagbaar is. Daarnaast is er behoefte aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op ‘zelfregie’, wat als kader en als stip op de horizon gebruikt kan worden voor dit project. Jouw taak is om het proces te ondersteunen van de visie ontwikkeling en het vertalen daarvan naar een project, waarbij de cliŽnten- en familieorganisaties de inhoud bepalen. Jij regelt de randvoorwaarden die nodig zijn en bent de verbindende factor naar de achterban, naar de rest van het bureau en naar externe partijen.

Je hebt oog voor de variatie in verschillen in visie en werkwijze in het werkveld, zorgt dat deze allemaal een plek krijgen in het proces, helpt de discussie hierover te coŲrdineren met de achterban en ondersteunt het proces om hierin richting te kiezen.

Wie ben je?

• Je hebt een universitair of hbo werk- en denkniveau
• Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld
• Je onderschrijft de ideologie die aan de WMO ten grondslag ligt en begrijpt de paradigma verschuiving die nodig is om kanteling te maken van ‘gericht zijn op ziekte en kwetsbaarheid’ naar ‘gericht zijn op uniek en compleet mens-zijn’.
• Je weet als geen ander hoe ‘bottom-up’ werken werkt en weet daarbij de slagkracht te behouden.
• Je voelt je thuis in een veranderende organisatie en vindt het leuk om mee te werken aan het versterken van deze gekantelde manier van werken binnen het Landelijk Platform GGz.
• Je communiceert op alle niveaus helder en effectief
• Jij weet (ogenschijnlijk) tegengestelde visies en belangen te verenigingen en mensen te verbinden.
• Je ziet geen problemen maar uitdagingen
• Je bent flexibel waar het kan en houdt vast waar nodig.
• Je kent het werkveld
• Je bent initiatiefrijk, ziet kansen
• Je kunt goed samenwerken
• Je hebt een positieve, proactieve werkhouding
• Je bent enthousiast, praktisch en denkt oplossingsgericht

Arbeidsvoorwaarden

Het Landelijk Platform GGz biedt een informele werkomgeving, waarbij enthousiasme en gedrevenheid vanzelfsprekend zijn. Er is binnen onze organisatie veel ruimte voor zelfontplooiing. Deze functie is ingeschaald op niveau 10-11 conform de Cao-welzijn.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen de Haan (tijdelijk gedetacheerd) of mobiel via 06 31 79 78 64. Reageren kan tot maandag 5 januari 2015 door een motivatiebrief met CV per mail te sturen naar of per post Postbus 13223, 3507 LE Utrecht. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 januari.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-12-2014 12:55