MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz pleit voor afschaffing eigen bijdrage Jeugdwet
21 januari 2015

Het Landelijk Platform GGz wil dat de eigen bijdrage voor de jeugd-ggz die per 1 januari van kracht is per direct wordt afgeschaft. Het Platform is verbaasd over de herinvoering van de eigen bijdrage. Eind 2012 werd de eigen bijdrage voor de specialistische ggz nog afgeschaft, na fel protest van het Platform. Toen bleek uit een Meldactie van het LPGGz dat de helft van de patiŽnten wilde stoppen met de behandeling vanwege de eigen bijdrage.

Als de eigen bijdrage gehandhaafd blijft bestaat het risico dat behandelingen van kinderen stopgezet moeten worden omdat ouders de eigen bijdrage simpelweg niet kunnen betalen. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot 1500 euro per jaar.

Het Landelijk Platform GGz pleit samen met andere zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer voor onmiddellijke afschaffing van de ouderbijdrage.

Meer informatie

Brief  ouderbijdrage aan vaste kamercommissie VWS 
Gezamenlijke brief LPGGz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie aan Vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Ouderbijdrage in de kinder- en jeugdpsychiatrie
NOS.nl: PVDA wil onderzoek bijdrage jeugd-ggz
NRC: Ziek in je hoofd en arme ouders? Dan heb je pech 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-1-2015 11:15