MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meld uw ervaringen met de nieuwe Jeugdwet
5 februari 2015

Sinds 1 januari geldt de nieuwe Jeugdwet. Jongeren en hun ouders hebben hierdoor met veel veranderingen te maken. Als u hierdoor problemen ondervindt of juist extra goed geholpen bent, kunt u dat melden. Hiervoor is een aparte monitor in het leven geroepen: www.monitortransitiejeugd.nl.

De Monitor Transitie Jeugd is een gezamenlijk initiatief van LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform. De monitor zorgt ervoor dat de ervaringen met veranderingen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.

Laat u horen
De nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, leidt tot veel veranderingen. Zoals andere toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders en bezuinigingen.

Jongeren en hun ouders kunnen zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Dus we horen graag van u waar u in de praktijk tegenaan loopt. Is er bijvoorbeeld voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Krijgt uw kind nu wel voldoende zorg of begeleiding?

Rapportage

De monitor loopt in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages worden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de monitor? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief

Meld hier uw ervaringen

www.monitortransitiejeugd.nl

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-2-2015 17:04