MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz roept Minister Schippers op besluit tot opzegging akkoord te herroepen
6 februari 2015

Het Landelijk Platform GGz roept Minister Schippers op terug te komen op haar besluit om het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ eenzijdig op te zeggen. Dit besluit is volgens het LPGGz onverantwoord, gezien de omvang van de zorgvraag en de ernst van de problematiek in de ggz. Alle ggz-partijen staan nog steeds achter het akkoord. “Namens alle mensen met psychische problemen en hun familie dringen wij er bij u op aan het overleg met de ggz-sector zo snel mogelijk te hervatten. Zodat wij het lange termijn perspectief van de ggz-sector in gezamenlijkheid kunnen realiseren.”, aldus het LPGGz.

Het LPGGz doet deze oproep in een brief aan Minister Schippers. Daarin benadrukt het platform het belang van de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord: “Het Bestuurlijk Akkoord bevat samenhangende en meerjarige afspraken over de toekomst van de ggz. De verschillende partijen hebben zich op het moment van ondertekening gecommitteerd om deze afspraken met elkaar te realiseren: cliŽnten, familie, aanbieders, professionals, verzekeraars en de overheid. Wij dragen een collectieve verantwoordelijkheid om de ggz toekomstbestendig te maken en te voorkomen dat er kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen.” 

Meer informatie

Reactie LPGGZ aan Minister Schippers op beŽindiging Bestuurlijk Akkoord

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-2-2015 9:54