MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Minister Schippers kondigt nieuwe maatregelen aan
6 februari 2015

Vandaag heeft Minister Schippers van VWS haar pakket van maatregelen uiteengezet, als alternatief voor de aanpassing van artikel 13. Deze wetswijziging – het verruimen van de mogelijkheden voor selectieve inkoop door zorgverzekeraars - werd in december afgewezen door de Eerste Kamer.

Korting eigen risico

Minister Schippers heeft het eerdere plan voor beperking van de vrije artsenkeuze nu aangepast: de omstreden budgetpolis, die alleen toegang gaf tot door de zorgverzekeraar geselecteerde specialisten, komt er niet. Wel worden zorgverzekeraars gestimuleerd een korting op het eigen risico te introduceren voor cliŽnten die kiezen voor zorgverleners die door de verzekeraar gecontracteerd zijn. Dat betekent dat verzekerden die kiezen voor gecontracteerde zorg minder eigen risico gaan betalen.

Toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor cliŽnten en naastbetrokkenen

Wij zullen samen met onze achterban en samenwerkingspartners in de ggz en het ministerie de komende periode bekijken wat de consequenties zijn van de maatregelen voor onze achterban en wat ons antwoord zal zijn. De inzet van het LPGGz in het vervolgtraject blijft in elk het streven naar een toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor onze cliŽnten en naastbetrokkenen.

Meer informatie  

Kamerbrief over verbeteren kwaliteit en betaalbaarheid zorg (via website VWS) 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-2-2015 15:32