MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Boodschap LPGGz aan Tweede Kamer: Ratificatie VN-verdrag behoeft ambitieus plan van aanpak
11 februari 2015

De aanstaande ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking is goed nieuws voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De rechten van het verdrag gelden ook voor ggz-cliŽnten en hebben betrekking op belangrijke onderwerpen als vrijheid en veiligheid in de zorg, anti-discriminatie en maatschappelijke participatie. De ratificatie van het verdrag moet wel gepaard gaan met een ambitieus plan van aanpak. Dat was de boodschap van het Landelijk Platform GGz aan de Tweede Kamer bij de hoorzitting over het VN-verdrag.

Het LPGGz presenteerde samen met andere partners van de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag een position paper voor de kamerleden. In een mondelinge bijdrage gaf het LPGGz aan dat er nog veel werk aan de winkel is om de regels van het verdrag voor ggz-cliŽnten ten gelde te maken. Zo moeten seperaties in de zorg tot nul of bijna nul worden teruggedrongen en moeten ggz-cliŽnten meer mogelijkheden krijgen om mee te doen in het arbeidsproces. Ook nieuwe en bestaande wetgeving moet getoetst worden aan het VN-verdrag, zodat geen nieuwe discriminatie ontstaat.

Meer informatie
Position paper Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-2-2015 10:37