MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vacature Projectleider Crisiskaart
4 maart 2015

De kerngroep landelijke Crisiskaart® zoekt ism het Landelijk Platform GGz een:

Projectleider Crisiskaart

De kerngroep Crisiskaart® gaat in afstemming met de coördinatoren van de Crisiskaart®-projecten in het land een project uitvoeren om de Crisiskaart® een betere positie te geven in alle ontwikkelingen in het land rond empowerment, zelfregie, ambulantisering en hulpverlening.

Het Landelijk Platform GGz heeft dit project mogelijk gemaakt vanuit de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord. In het Bestuurlijk Akkoord wordt gekeken hoe de zorg en ondersteuning in de GGz eruit zou moeten zien, om meer passend te zijn en meer in te spelen op de zelfregie van cliënten. De Crisiskaart® is een belangrijk instrument voor de zelfregie van cliënten. Om een stap te kunnen zetten naar structurele financiering van een Crisiskaart® in de zorg, lijken zorgverzekeraars en gemeenten de beste financieringspartners voor de Crisiskaart®. In dit kader heeft het Landelijk Platform GGZ dit project op zich genomen en voor de financiering gezorgd.

Wij zijn op zoek naar een projectleider.

Wat ga je doen?

 • Je gebruikt bestaande netwerken, zet netwerken op, gebruikt deze om coalities te vormen en draagvlak voor onze belangen te creëren.
 • Je inventariseert onze stakeholders en informeert hen over het beleid en de positie van de Crisiskaart®.
 • Je beïnvloedt stakeholders die van belang zijn voor structurele implementatie van de Crisiskaart® en/of om concrete resultaten te bereiken.
 • Indien nodig adviseer je Crisiskaart®-projecten over de mogelijkheden van organiseren, informeren en wat er nodig is aan kwaliteiten en middelen. Je hebt in samenhang met de kerngroep Crisiskaart® contact met andere relevante spelers in het veld.
 • Je coördineert de landelijke overleggen van de bestaande crisiskaartsteunpunten.
 • Je werkt samen met de bestaande (landelijke)kerngroep Crisiskaart®.

Wie zoeken wij?

 • Je bent kent de Crisiskaart® vanuit de praktijk.
 • Je bent bekend met de dynamiek van een Crisiskaart®-organisatie.
 • Je hebt een HBO-werk- en denkniveau.
 • Je kunt snel schakelen, hoofd en bijzaken onderscheiden.
 • Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, integer en betrokken.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je stelt kaders en hanteert die duidelijk.
 • Je vindt het leuk om werkzaamheden zelf op te pakken en uit te voeren.
 • Je bent flexibel, proactief, en denkt mee waar je kunt.
 • Je werkt nauwkeurig, doel-, resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen, kunt plannen, organiseren en omgaan met tijdsdruk.

Het betreft een functie van 250 uur voor de projectperiode van één jaar op freelancebasis. Var-verklaring verplicht. De inschaling van de uurvergoeding is in overeenstemming met de zwaarte van de functie vastgesteld op € 70,- per uur.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatie sturen naar Ger Jan Bömer, . De sluitingsdatum is 6 maart 2015. Op 11 maart vindt de selectie van de binnengekomen sollicitaties plaats.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de kerngroep Crisiskaart® via Ger Jan Bömer: .  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-3-2015 12:05