MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz zoekt twee nieuwe bestuursleden
13 maart 2015

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur kent diverse portefeuilles op het terrein van het landelijk beleid in de gezondheidszorg. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

Reageren

Wilt u een kandidaat voor het bestuur voordragen, of wilt u zich zelf kandidaat stellen, dan ontvangen wij uw voordracht graag uiterlijk 24 maart aanstaande via e-mail of per post LPGGz, directiesecretariaat, Postbus 13223, 3507 LE UTRECHT. Van de kandidaten ontvangen wij graag een CV en een duidelijke motivatie.

Procedure

De bestuursleden wijzen uit hun midden de bestuursfuncties toe. De Algemene ledenvergadering van het LPGGz stemt over de voordrachten op 21 mei 2015.

Profielschets

Profiel Bestuurslid


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-3-2015 9:47