MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Acht belangenorganisaties: 'Regel zorg in onderwijs!'
27 maart 2015

Acht belangenorganisaties, waaronder het Landelijk Platform GGz, pleiten voor duurzame oplossingen bij de bekostiging van zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) in het onderwijs. Alle kinderen moeten toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun beperking en ongeacht hun zorgregime.

De belangenorganisaties maken zich zorgen over hoe onderwijs voor kinderen met een beperking is geregeld. In een brief aan de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS geven ze de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen aan.

Meer informatie

Brief belangenorganisaties aan Vaste Kamercommissies nav AO Bekostiging van zorg in onderwijs toon HTML-versie van het document

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-3-2015 10:44