MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meer mensen met psychische aandoeningen in crisis
27 maart 2015

Meer patiŽnten met psychische aandoeningen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opname niet mogelijk is. Uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGz blijkt dat 41% van de respondenten het afgelopen jaar met een crisis te maken had. Van de respondenten die een crisis meemaakten, ervoer 72% knelpunten bij de crisiszorg. Het Landelijk Platform GGz wijt de oorzaak aan de te trage opbouw van ambulante teams, terwijl daar wel afspraken over zijn. Ook is er weinig capaciteit in ggz-instellingen waardoor een (ex-)cliŽnt die een ernstige terugval heeft niet eens tijdelijk kan worden opgenomen.

Er zijn de laatste jaren door zorgverzekeraars fors minder bedden ingekocht in ggz-instellingen maar er is nauwelijks geÔnvesteerd in de opbouw van ambulante teams, terwijl dat wel de afspraak was in het Bestuurlijk Akkoord GGz. Het ambulante team dat onder meer bestaat uit een psychiater en een verpleegkundige houdt contact met de (ex)patiŽnt. Ook kan zij bij een ernstige terugval van de (ex-)cliŽnt een tijdelijk opname in een ggz-instelling mogelijk maken. Het Landelijk Platform GGz constateert echter dat de mogelijkheden om mensen tijdelijk op te nemen in een ggz-instelling, en de zorg zo nodig op te schalen, ernstig onder druk staan.

Dit probleem is al veel langer bekend. Al in september 2014 bleek uit een eerdere Meldactie van het Landelijk Platform GGz en de NZA marktscan, dat er lange wachtlijsten zijn in de specialistische ggz: 21% van de mensen moet langer dan 5 maanden wachten op behandeling.

Het Landelijk Platform GGz luidt nu de noodklok

In de Nieuwsuur-uitzending van 27 maart luidt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, de noodklok: “We doen een dringend beroep op minister Schippers om duidelijke volume-afspraken te maken met zorgverzekeraars en aanbieders over het aantal ambulante teams en opnameplaatsen per regio”.

Ambulantisering

Het Landelijk Platform GGz staat achter de ontwikkeling van ambulantisering waarover in het Bestuurlijk Akkoord 2013 afspraken zijn gemaakt: mensen ontvangen zorg en ondersteuning in hun eigen leefomgeving en krijgen daardoor meer kansen om hun eigen leven voort te zetten en te participeren in de samenleving. Het afbouwen van bedden is een ingrijpend proces dat zorgvuldig moet worden vorm gegeven en dat hand in hand moet gaan met de opbouw van ambulante zorg.

Minister Schippers heeft in januari dit jaar het Bestuurlijk Akkoord GGz eenzijdig opgezegd. “Onverantwoord”, vindt Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz, want
“als systeemverantwoordelijke moet ze leiding geven aan dit ingrijpende ambultantiseringsproces, zodat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg gegarandeerd is voor kwetsbare ggz-patiŽnten”.

Uitzending Nieuwsuur 27 maart

In de uitzending van Nieuwsuur van 27 maart vertellen een (ex-)cliŽnt en naastbetrokkene hun ervaringsverhaal. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, doet een oproep aan de minister om in te grijpen en licht de Meldactie Ambulantisering toe, en Niels Mulder, psychiater en hoogleraar en voorzitter van (F)ACT Nederland, vertelt hoe zorgwekkend de situatie in zijn praktijk eigenlijk is.

Meer informatie

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur    
Rapport Meldactie Ambulantisering toon HTML-versie van het document 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-3-2015 14:00