MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz vergelijkt zorginkoop zorgverzekeraars op kwaliteit en cliŽntgerichtheid
30 maart 2015

Het Landelijk Platform GGz gaat in 2015 de verschillende zorgverzekeraars vergelijken op de kwaliteit en cliŽntgerichtheid van hun zorginkoop. Hiervoor zijn in samenwerking met het bureau ZorgmarktAdvies vergelijkingscriteria ontwikkeld.

Met het ontwikkelen van vergelijkingscriteria wil het platform zorgverzekeraars prikkelen om hun zorginkoop vanuit cliŽnten-/familieperspectief te verbeteren. De vergelijkingsinformatie kan ook nuttig zijn bij het kiezen van een zorgverzekering, maar dit is niet het primaire doel.

De vergelijking start in de tweede helft van 2015, na afronding van de zorginkoopcyclus 2016. De uitkomsten worden in november 2015 bekend gemaakt.

Vergelijkingscriteria

Vergelijken zorgverzekeraars op kwaliteit GGZ inkoop 2016 toon HTML-versie van het document

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-3-2015 15:47