MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Advies Commissie Meurs invulling hoofdbehandelaarschap ggz: voer regiebehandelaar in
18 mei 2015

Vandaag hebben het Landelijk Platform GGz en de overige opdrachtgevende partijen het advies ontvangen van de commissie Meurs over invulling van het hoofdbehandelaarschap in de ggz. In het advies wordt het concept van de regiebehandelaar geÔntroduceerd als het centrale aanspreekpunt voor de patiŽnt, zijn naasten en andere bij de behandeling betrokken behandelaren. De commissie adviseert de invoering van een kwaliteitsstatuut dat daarbij de kaders aangeeft waarbinnen de zorg in de ggz wordt verleend en beschrijft de te onderscheiden verantwoordelijkheden van alle betrokken zorgverleners.

Als opdrachtgevers spreken we onze dank en waardering uit voor het werk dat de commissie Meurs de afgelopen periode heeft verricht en voor het eindresultaat wat er ligt. De scheiding die is aangebracht tussen de invulling van het hoofdbehandelaarschap en de bekostiging van zorg brengt het onderwerp terug naar de inhoud en kwaliteit van zorg. De invalshoek die de commissie heeft gekozen, om het perspectief van de patiŽnt als leidend perspectief te nemen en de regiebehandelaar te positioneren als het centrale aanspreekpunt in de behandeling, is in onze ogen een goede keuze. Het rapport is voor de sector daarmee helder en ondersteunend bij het realiseren van goede kwaliteit van zorg voor de patiŽnt en bij het verantwoord handelen door de professional.

Naast een beschrijving van de oplossing die de commissie voorstelt bevat het advies bovendien een aantal duidelijke actiepunten die ons als ggz-partijen helpen om het advies daadwerkelijk te gaan implementeren. Want om het daadwerkelijk tot uitvoer te kunnen brengen zijn veel acties nodig en dat vraagt betrokkenheid en commitment van alle partijen. Voor de sector is het van vitaal belang dat de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut actief wordt opgepakt om op juiste wijze invulling te kunnen geven aan het regiebehandelaarschap; het advies van de commissie biedt daarvoor de aanknopingspunten.

Meer informatie
'Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep', advies Commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ 


Opdrachtgevers advies invulling hoofdbehandelaarschap

GGZ Nederland, MeerGGZ, NVvP, LVVP, V&VN, InEen, ZN, LPGGz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-5-2015 10:31