MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Afscheid bestuursleden Henny Vermolen en Hans van der Heyden
21 mei 2015

Op 21 mei namen Henny Vermolen (vice-voorzitter) en Hans van der Heyden (voorzitter) afscheid tijdens een symposium in Gouda. Beide bestuursleden hebben zich jarenlang ingezet voor de belangen van cliŽnten en hun naasten in de ggz.

Het Landelijk Platform GGz begon met een klein bestuur en 2 medewerkers en is in 9 jaar tijd uitgegroeid tot een landelijke cliŽntenkoepel in de ggz van aangesloten organisaties en familieraden in de ggz.

Zowel Henny als Hans hebben met hun bestuurlijke, strategische en visionaire kwaliteiten geholpen om het Landelijk Platform GGz op te bouwen naar een organisatie die volwaardig gesprekspartner is van ministeries en kamerleden en brancheorganisaties. In de afgelopen 9 jaar is er veel gebeurd. Zo hebben we ervaren dat mensen met psychische aandoeningen gestigmatiseerd worden door een gebrek aan kennis over psychische problematiek. De invoering van de eigen bijdrage in de ggz door de overheid was hiervan een voorbeeld. Na een grootse demonstratie op het Malieveld in Den Haag en een intensieve lobby is het gelukt deze ongedaan te maken.

We sloten ook een bestuurlijk akkoord ggz met beroeps- en brancheorganisaties, ZN en het ministerie van VWS. Verder hebben we bereikt dat cliŽnten en familieleden nu standaard betrokken worden bij richtlijnontwikkeling. En dat zorgverzekeraars nu met de door LPGGz en cliŽnten ontwikkelde zorginkoopcriteria voor goede ggz-zorg werken.

Een ander resultaat is dat er minder dwang en drang wordt toegepast: er zijn veel ggz-instellingen die de nieuwe behandelmethodieken en interventies toepassen, waardoor opsluiten in isoleercellen echt verleden tijd is. Er is ook draagvlak binnen de ggz om ervoor te zorgen dat andere instellingen dit voorbeeld volgen.

Nog steeds werken we er hard aan om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz te verbeteren voor ggz-cliŽnten en hun naasten. Alsook om voorwaarden te scheppen waardoor mensen met psychische problemen (meer dan 1 miljoen) als volwaardig gezien worden en naar eigen vermogen mee kunnen doen. 

Tijdens het afscheidssymposium spraken onder meer Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en bestuurslid van het Fonds Psychische Gezondheid, en Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland. Hans van der Heyden werd tijdens de bijeenkomst door de Burgemeester van Gouda benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-5-2015 13:58