MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vacature leden Taskforce GGz
29 mei 2015

Het Landelijk Platform GGz zoekt binnen de eigen achterban naar:

drie leden voor de Taskforce GGz

gemiddeld 4,5 uur per week
projectperiode: 2 jaar vanaf juli 2015.

Waarom een Taskforce GGz?

De decentralisatie van begeleiding en beschermd wonen naar gemeenten biedt kansen om herstel, zelfregie en participatie van psychisch kwetsbare burgers te bevorderen. Door de snelheid van vele transities is er echter nog onvoldoende ruimte voor het realiseren van de echte transformatie. Daarnaast is het nog lang niet vanzelfsprekend dat gemeenten en de kwetsbare burgers waar het over gaat, elkaar gevonden hebben als samenwerkingspartner bij het realiseren van die transformatie.

Daarom gaat het Landelijk Platform GGz een taskforce oprichten. De afgelopen periode hebben we dat plan verder vorm en inhoud gegeven samen met een groot aantal mensen vanuit de achterban van het LPGGz ťn onze landelijke samenwerkingspartners zoals de VNG en GGZ Nederland. Inmiddels is het plan ook door VWS goedgekeurd en is er een projectleider aangesteld. Nu is het LPGGz op zoek naar leden voor de taskforce.

Rol van de Taskforce GGz

De taskforceleden leggen ieder in een eigen regio verbindingen tussen gemeenten en cliŽnt- en familievertegenwoordigers bij gemeenten waar dit nog onvoldoende van de grond komt (max 20 (centrum)gemeenten voor de hele taskforce). Doel is bij te dragen aan een duurzame en wederkerige samenwerkingsrelatie ťn een gezamenlijke inhoudelijke agenda. Het taskforcelid faciliteert het gesprek, sluit aan bij wensen en behoeften van beide partijen, inspireert, maakt bewust, agendeert belangrijke onderwerpen, reikt kennis aan over goede voorbeelden en wat er al ontwikkeld is en ondersteunt bij het maken van lange termijn samenwerkingsafspraken. Daarbij worden ook de andere partijen betrokken die een rol spelen in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Werkwijze

Tot nu toe is steeds uitgaan van een taskforce van 4 personen. Eťn van de taskforceleden wordt geleverd door Per Saldo, partner in het project. Ieder taskforcelid bezoekt gemiddeld 5 deelnemende gemeenten 3x in 2 jaar tijd. De gezamenlijkheid zit vooral in het voorbereiden en evalueren van de verschillende gespreksrondes en het formuleren van aanbevelingen richting de betrokken partijen. De taskforce werkt op basis van een gezamenlijk geformuleerde visie en een aantal themagebieden die aan bod komen. Verder is het vooral de behoefte van lokale partijen die leidend is.

De taskforce wordt ondersteund door de projectleider. Zij doet alle voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden. Zij legt de eerste contacten met zowel de cliŽnt- en familieorganisaties als de gemeenten in de geselecteerde regio’s en inventariseert de stand van zaken en de wensen en behoeften t.a.v. wat de gesprekken moeten opleveren. Het taskforce lid bepaalt samen met de cliŽnt- en familieorganisaties de inhoudelijke agenda voor de gesprekken en wie welke rol heeft in de gesprekken.

Het taskforcewerk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het landelijk netwerk van regionale cliŽnten- en familieorganisaties in de Regiokamer van het LPGGz met het doel de resultaten voor de toekomst te borgen. Er wordt ook een gezaghebbend figuur gezocht die namens de taskforce het gezicht is naar buiten en in de media.

Profiel van de taskforceleden

De taskforce bestaat uit een aantal cliŽnt- en familievertegenwoordigers met kennis, visie en het vermogen om dienend te leiden: ondersteunend en inspirerend zodat mensen het beste uit zichzelf en anderen halen. Voor de taskforce worden mensen gezocht die denken en doen vanuit het gekanteld werken: uitgaan van de impliciete kracht en mogelijkheden van mensen en hen stimuleren die verder te ontwikkelen.

Daarnaast moeten de taskforceleden in staat zijn om:

  • belangen te verbinden: tussen gemeenten en cliŽnt- en familievertegenwoordigers, tussen de taskforce en de rest van de achterban van het LPGGz en tussen het lokale en het landelijke niveau van partijen als VWS, ZN, VNG, GGZ Nederland, etc. etc. Met het versterken van de eigen regie van kwetsbare burgers als uitgangspunt;
  • boven de eigen visie en belangen uit te stijgen: vanuit verschillende perspectieven in kunnen brengen wat nodig is voor de kanteling (vanuit cliŽnt en familie, PGB, zorg- en welzijnsaanbieders etc.);
  • als stevige gesprekspartner naast de gemeente te gaan staan en van daaruit mee te denken, te stimuleren en inspireren;
  • de cliŽnt- en familieorganisaties te vertegenwoordigen vanuit kracht, trots en kennis van zaken;
  • te bemiddelen in het uitwisselen van kennis.

Ureninzet en vergoeding

De inzet van de taskforceleden wordt vergoed op basis van een uurtarief op zzp-basis. De ureninzet die er per week nodig zal zijn, verschilt per periode. Gemiddeld is er per persoon een ureninzet van 19 uur per maand begroot (in totaal voor de hele taskforce in twee jaar ca 1850 uur).

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie of het projectplan kun je contact opnemen met de projectleider Greetje Senhorst via of mobiel via 06 21 66 98 55. Reageren kan tot en met 15 juni 2015 door een motivatiebrief met CV per mail te sturen naar of per post Postbus 13223, 3507 LE Utrecht.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 22 juni in de middag.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-5-2015 12:34