MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Discussie over 'verwarde personen' leidt tot plan van aanpak betere ketenzorg
29 mei 2015

Er komt een plan van aanpak voor betere ketenzorg voor mensen in acute psychische nood. Dat is de uitkomst van een debat in de Kamer over dit onderwerp.

'Verwarde personen' in de belangstelling

In de media en in de politiek stonden ‘verwarde personen’ de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Op 18 mei was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over het onderwerp en een paar dagen later debatteerde de Kamer met de minister hierover. In de tussentijd was er ook nog een breed ketenoverleg over verwarde personen, waarbij tal van maatschappelijke organisaties betrokken waren.

De juiste hulp

Het Landelijk Platform GGz pleitte tijdens de hoorzitting voor een omkering van de discussie. Het moet niet in eerste instantie over overlast en openbare orde gaan, maar over het feit dat steeds meer mensen in acute psychische nood komen en niet de juiste hulp krijgen. Tijdens de hoorzitting waren er ook andere belangrijke bijdragen van onder meer Ypsilon, de werkplaats maatschappelijke opvang, de straatadvocaten en de Federatie Opvang.

Plan aanpak betere ketenzorg

Na het kamerdebat van 21 mei bleek dat de discussie over ‘verwarde personen’ niet alleen stigmatiserend heeft gewerkt, maar ook een aantal goede resultaten heeft opgeleverd:
er komt een plan van aanpak voor betere ketenzorg voor mensen in acute psychische nood. Onderwerpen die daarin aandacht zullen krijgen: oplossen onverzekerdheid (vooral voor mensen zonder adres); beschikbaarheid crisisplaatsen; snelle verwijzing naar crisiszorg ggz, bijvoorbeeld door een SPV’er dicht bij de politie te plaatsen. Het Plan van Aanpak moet in september gereed zijn.

Improvisatieruimte
Het Plan van Aanpak moet ook leiden tot meer ‘improvisatieruimte’ in de regio. Het idee is dat partijen direct hulp moeten kunnen verlenen en dat mensen in psychische nood niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden omdat er geen zekerheid is over de financiering
Mogelijk komen er streefcijfers voor opbouw van ambulante zorg (en dus niet meer alleen voor afbouw van bedden). De minister wilde niet zo ver gaan om de afbouw van bedden tijdelijk te bevriezen, totdat de opbouw van ambulante zorg op orde is, maar de opbouw staat in ieder geval op de agenda.

De NZa gaat nader onderzoek doen naar wachtlijsten in de ggz en specifiek naar beschikbaarheid van crisisplaatsen, time-out voorzieningen e.d.

Meer informatie

Position papers hoorzitting Tweede Kamer 18 mei 2015


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-5-2015 13:02