MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽntenorganisaties bundelen wensen over kwaliteit mondzorg
3 juni 2015

Wat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg als het gaat om mondzorg van patiŽnten en cliŽnten met een beperking of chronische aandoening? Met die vraag in het achterhoofd hebben de samenwerkende patiŽntenorganisaties NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz kwaliteitscriteria opgesteld waaraan mondzorg voor patiŽnten in de ogen van die patiŽnten moet voldoen. Met als uiteindelijk doel om tot een manier van werken te komen waarbij zorgaanbieders en verzekeraars rekening houden met de wensen en verlangens van patiŽnten en cliŽnten.

Uitkomsten

Een goed gebit is belangrijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn en functioneren van mensen. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Informatie over kosten, behandelingen en kwaliteit zijn belangrijk, maar ook de inrichting van de praktijk en manier hoe tandarts en mondhygiŽnist(e) omgaan met de patiŽnt spelen een grote rol.

Criteria

De criteria die nu zijn opgesteld, komen naast bestaande richtlijnen en behandelprogramma’s in de zorg. Het uitgangspunt is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor alle patiŽnten en cliŽnten. Naast deze algemene set criteria voor mondzorg heeft het LPGGz criteria opgesteld die specifiek gericht zijn op mondzorg voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Poster

Om bij cliŽnten zelf aandacht te kweken voor mondzorg is een poster ontworpen. Op de poster staat de droge mond centraal, een klacht die vaak genoemd wordt en voor een breed publiek herkenbaar is. De poster is in een kleine oplage gedrukt en kan worden opgevraagd bij het LPGGz of gedownload.

Checklist voor cliŽntenraden

Om aandacht te krijgen voor mondzorg bij ggz-instellingen is een checklist ontworpen voor cliŽntenraden. Met de checklist kunnen cliŽntenraden de situatie bij hun instelling structureel in kaart brengen. De checklist kan vervolgens dienen als basis voor overleg en praktische verbetervoorstellen.

Producten Mondzorg

Generieke kwaliteitscriteria Mondzorg 
Kwaliteitscriteria Mondzorg voor mensen met een psychische achtergrond 
Checklist Mondzorg voor mensen met een psychische achtergrond 
Poster Mondzorg voor mensen met een psychische achtergrond

PG Top 20

Meer informatie over de (producten van de) PG Top 20 op de website van PG werkt samen 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-6-2015 12:23