MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hoe staat het met de cliŽntondersteuning in uw gemeente?
5 juni 2015

 De VNG een zelftest ontwikkeld voor gemeenten. Deze zelftest is voor gemeenten en medezeggenschapsorganen een hulpmiddel om onafhankelijke cliŽntenondersteuning vorm te geven. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Ieder(in), Landelijke CliŽntenraad, Landelijk Platform GGz en Koepel WMO-raden. Gezamenlijk willen we van onze achterbannen horen of de gemeenten actief aan de slag zijn met onafhankelijke cliŽntenondersteuning, naar aanleiding van de zelftest. Ligt er beleid en wordt dit beleid ook uitgevoerd in uw gemeente?

Wat is cliŽntondersteuning?

Voor cliŽnten is gratis, onafhankelijke, deskundige en levensbrede ondersteuning van heel groot belang om beter zelf te weg te vinden bij vragen over zorg, werk, inkomen, onderwijs enzovoort. Informatie, advies en waar nodig ondersteuning bij aanvragen van hulp, vanuit het belang van de cliŽnt zorgt ervoor dat mensen goed kunnen deelnemen aan onze maatschappij. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten er in moet voorzien dat onafhankelijke cliŽntondersteuning beschikbaar is vanuit de positie van de burgers.

Waarom deze vragenlijst?

Met deze zelftest kunnen gemeenten en partijen die cliŽnten vertegenwoordigen nagaan of de gemeente de cliŽntondersteuning naar tevredenheid van betrokkenen en conform de wettelijke voorwaarden heeft uitgewerkt. Ook krijgen we landelijk een beeld van hoe de cliŽntondersteuning in verschillende gemeenten geregeld is en identificeren we gemeenten met goede voorbeelden waar anderen van kunnen leren.

Hoe werkt het

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u met behulp van de zelftest beleid en praktijk van cliŽntondersteuning in uw gemeente in kaart brengt. Eerst vullen cliŽntenvertegenwoordigers de vragenlijst in, vervolgens een vertegenwoordiger van de gemeente. CliŽntenvertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke cliŽntenraden, adviesraden en regionale cliŽntenorganisaties zijn. Degene die de vragenlijst invult doet dit namens zijn raad of (cliŽnt)organisatie.

U ontvangt van ons een rapportage van de resultaten en een vergelijking met andere gemeenten.

Doe mee

Vul de zelftest in 
Vul de enquÍte in


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-6-2015 12:31