MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? Meld het bij de Monitor Transitie Jeugd
18 juni 2015

Loopt u ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? Of heeft u juist goede ervaringen? Meld het dan nu via www.monitortransitiejeugd.nl. Uw melding wordt dan nog meegenomen in de volgende rapportage.

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd bleek dat de informatievoorziening over de jeugdhulp niet goed georganiseerd is. Ouders worden vaak doorverwezen van de ene afdeling binnen de gemeente naar de andere, of van wijkteammedewerker naar zorgprofessional, of van zorgprofessional naar gemeente en andersom.

In juli 2015 verschijnt de volgende rapportage, dan wordt duidelijk of de informatievoorziening van 393 gemeenten verbeterd is of niet. Daarnaast brengen we ook andere effecten van de transitie in beeld. Vielen er kinderen tussen wal en schip omdat zij niet op tijd zijn voorgelicht of niet op tijd een beschikking hebben gekregen? Krijgen zij dan nog de hulp die ze nodig hebben? Welke verschillen zijn er ontstaan tussen gemeenten?

De samenwerkende cliŽntenorganisaties (projectgroep) van de Monitor Transitie Jeugd bespreken deze rapportage met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij geven we verbeterpunten vanuit cliŽntenperspectief.

Meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Monitor Transitie Jeugd

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-6-2015 17:04