MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz verontrust over huisartsenzorg aan mensen met psychische problemen
22 juni 2015

Hoewel er meer mensen met ernstige psychische klachten in de huisartsenpraktijk komen, geeft bijna de helft van de huisartsen aan zich onvoldoende bekwaam te voelen om deze mensen adequaat te helpen. Dat blijkt uit de enquÍte onder ongeveer 1900 huisartsen die de LHV 16 juni naar buiten bracht.

Huisartsen ervaren tijdgebrek, problemen in de samenwerking met de psychiatrie en onvoldoende gespecialiseerd personeel in de praktijk. Bovendien is de doorverwijzing naar de gespecialiseerde ggz in 2 op de 5 gevallen problematisch: cliŽnten moeten langer dan 8 weken wachten op de juiste zorg en behandeling. Op het moment dat iemand in een crisis terecht komt, ervaart de helft van de huisartsen de samenwerking met de crisisdienst als matig. Het gevolg is dat mensen te lang bij de huisarts blijven en niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Voor mensen die bij de huisarts komen met psychische klachten is de huisarts degene die beoordeelt wat de juiste zorg is en de doorverwijzing regelt. De gesignaleerde knelpunten vormen een ernstige barriŤre voor de toegang tot de zorg. Het LPGGz is van mening dat de huisarts de poortwachtersfunctie goed moet kunnen vervullen en roept relevante partijen op om snel oplossingen te vinden.

Wachtlijsten – hoe lang wachten we nog?

Het Landelijk Platform GGz constateerde al in 2014 dat er wachtlijsten waren voor de specialistische ggz. Dit bleek onder meer uit de Meldactie ‘Wachtlijsten specialistische ggz ruimschoots overschreden’ van september 2014. De NZa trok een soortgelijke conclusie in haar Marktscan van december 2014. Ook jeugdige cliŽnten lopen aan tegen wachtlijsten. In de Nieuwsuur-uitzending van 13 juni werd geconstateerd dat de wachttijden voor hen flink zijn opgelopen tot soms zelfs een half jaar of meer, nu zij niet langer onder het recht van de zorgverzekeringswet vallen maar onder de jeugdwet, en afhankelijk zijn van de ingekochte zorg door de gemeente. Het Landelijk Platform GGz deed in deze uitzending een dringende oproep om de wachttijden in de jeugd-ggz snel terug te dringen.

Meer informatie

Uitslagen enquÍte huisartsen op de website van de LHV 
Uitzending Nieuwsuur 13 juni: Wachttijden jeugdpsychiatrie lopen op 
Aanbevelingen LPGGz t.a.v. wachttijden jeugdpsychiatrie
Rapport LPGGz Wachtlijsten en -tijden in de gespecialiseerde ggz (september 2014)

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-6-2015 16:09