MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Sterker Zorgen: pilot internetcursus voor naasten van mensen met een depressie
22 juni 2015

De Depressie Vereniging heeft samen met de Vrije Universiteit een internetcursus ontwikkeld voor naasten van mensen met een depressie. Het doel hiervan is om naasten handvatten en ondersteuning te bieden om zelf staande te blijven als ze de zorg hebben voor een depressieve naaste. Naar de effecten van deze cursus wordt onderzoek gedaan in een zogenaamde 'pilotstudie'. Als u deelneemt aan deze pilotstudie kunt u zelf de cursus doorlopen.

Doe mee aan de pilotstudie

Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Lisette Bijker van de VU: .

Meer informatie

www.sterkerzorgen.nl

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-6-2015 13:50