MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ronde langs arbeidsmarktregio's: werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
22 juni 2015

De gezamenlijke ministeries van SZW en VWS voeren een project uit om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten, in samenwerking met de VNG, GGZ Nederland, AWVN, UWV, LCR, de Programmaraad en het LPGGz. In februari van dit jaar werd in dit kader een groot congres 'Mensenwerk' georganiseerd. Nu is het tijd om de regio’s in te gaan.

Roadshow

In verschillende combinaties worden in de Roadshow de arbeidsmarktregio’s bezocht. Hiermee willen we het thema ‘Werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’, op de agenda zetten, zowel werk vinden als werk behouden. Het doel is om de ketensamenwerking versterken en succesvolle werkvormen en interventies verspreiden.

Per regio komt er een op maat gemaakt programma, aansluitend bij de ontwikkelingen in die regio. De ene keer gaat de bijeenkomst over het ontwikkelen van beleid, de andere keer over de uitvoering. Het LPGGz gaat de inzet van ervaringsdeskundigheid voor het voetlicht brengen. Als het gaat om de uitvoering doen we dit samen met de voorlichters van Open voor Werk, als het gaat om beleidsontwikkeling en medezeggenschap met de regionale cliŽntenorganisaties.

Vier voorbeeldregio's besteden de komende twee jaar extra aandacht aan samenwerking en succesvolle interventies. Drie voorbeeldregio’s hebben hun medewerking al toegezegd: Friesland, Nijmegen en de Stedenvierhoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen-Harderwijk). Den Haag laat nog weten of zij ook mee willen doen.

Meer informatie

Meer informatie volgt als de data en programma’s voor de Roadshow bekend zijn en de voorbeeldregio’s definitief zijn.

Contactpersoon

Nic Vos de Wael,

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 23-6-2015 10:00