MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doe mee met de Meldactie Hobbels naar werk
25 juni 2015

Welke hobbels komt u als (ex-)cliŽnt tegen bij het vinden van werk? Lukt het om bij tijdelijke uitval toch uw baan te behouden? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Doe mee met de Meldactie van Ieder(In), het Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF.

Gezamenlijke patiŽntenorganisaties als Ieder (In), het Landelijk Platform GGz en Patientenfederatie NPCF doen deze zomer een diepgaand onderzoek naar de belemmeringen die mensen met een (psychische) aandoening of beperking of (chronische) ziekte ervaren bij werk. Of mensen die hindernissen nu ervaren bij het vinden van werk of bij terugkeer naar werk of binnen het werk: alles is van belang om de signalen uit de achterban zo goed mogelijk te laten doorklinken naar de politiek en instanties.

Uw ervaringen bij het zoeken en vinden van werk, of als u ziek bent geweest bij de terugkeer naar werk, gebruiken wij in de lobby naar de politiek. We willen weten wat daar allemaal bij speelt en waar de belemmeringen en kansen zich voordoen. We gebruiken de resultaten in onze lobby naar de politiek en instanties om de signalen uit onze achterban zo goed mogelijk te laten doorklinken.

Doe mee met de meldactie

Welke hobbels ervaart u, en welke mogelijkheden worden niet benut door werkgevers en/of overheidsinstanties? Vult u de vragenlijst in? Het duurt ongeveer 15 minuten.

Vul de vragenlijst in

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-6-2015 10:10