MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz mist cliŽnteninbreng in Trimbosonderzoek ‘Rookbeleid in de GGZ’
25 juni 2015

Het Landelijk Platform GGz is verbaasd dat ggz-cliŽnten zelf niet betrokken zijn geweest bij het Trimbosrapport ‘Rookbeleid in de GGZ: een verkenning van beleid en praktijk’. Dit rapport werd op18 juni aangeboden aan VWS. Voor het onderzoek zijn ruim 600 medewerkers van 61 instellingen ondervraagd. Het LPGGz stelt voor dat VWS een vervolgonderzoek instelt naar de ervaringen, visies en ideeŽn van cliŽnten met betrekking tot het rookbeleid in de ggz. Uit signalen van de achterban van het LPGGz blijkt dat het eenzijdig implementeren van rookbeleid als betuttelend wordt ervaren.

Onderzoek naar effecten van levensverrijking op roken

In het rapport wordt aanbevolen om de kennis en vaardigheden van medewerkers rond (stoppen met) roken te verhogen. Maar ook om cliŽnten actief voor te lichten en de bekendheid van beschikbare interventies te vergroten. De nadruk in het onderzoek ligt sterk op het terugdringen van ‘verkeerd’ gedrag en niet op het faciliteren van nieuw gedrag. Volgens het nieuwe gezondheidsdenken is het echter eenvoudiger om nieuw gedrag aan te leren, dan om oud gedrag te veranderen. In dat kader is het verbeteren van de mogelijkheden voor betekenisvolle dagbesteding/werk wellicht de beste ‘stoppen met roken’ – interventie. Eerder is aangetoond dat het hebben van bezigheden overdag leidde tot minder consumptie van slaapmedicatie (zie ’33 goede voorbeelden in de langdurige zorg'). In het onderzoeksrapport is over de mogelijke relatie tussen lege tijd, verveling en roken echter niets te vinden. Het LPGGz pleit dan ook voor onderzoek naar de effecten van levensverrijking, van herstel, op intensief rookgedrag.

Meer informatie

Rapport Rookbeleid in de GGZ: een verkenning van beleid en praktijk


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-6-2015 14:40