MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz teleurgesteld over voorstellen minister aanpak 'verwarde personen'
2 juli 2015

Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld over de voorstellen van minister Schippers over de aanpak van ‘verwarde personen’. Enerzijds zet de minister de deur open naar verruiming van mogelijkheden voor gedwongen zorg; anderzijds komt zij niet met nieuwe voorstellen voor versterking van preventie en vroegsignalering. Dat zegt het platform in een reactie op de kamerbrief van minister Schippers naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra.

De benadering zou precies andersom moeten zijn, vindt het LPGGz. De oplossing ligt niet in het verruimen van mogelijkheden voor gedwongen zorg, maar in het organiseren van een toereikend preventief, behandelend en begeleidend zorgaanbod in de ambulante setting. Het LPGGz heeft hiervoor een aantal concrete suggesties gedaan, bijvoorbeeld voor de implementatie van de Crisiskaart, eigen kracht conferenties, laagdrempelige cliŽntondersteuning en training voor familieleden.

Een positief element in de kamerbrief is dat de minister de problematiek van onverzekerden voortvarend wil aanpakken en dat zij de ambitie heeft dat verzekerde zorg te allen tijde geregeld moet zijn.

Meer informatie

Reactie LPGGz op kamerbrief minister Schippers aanpak ‘verwarde personen’
Kamerbrief minister Schippers over plan van aanpak problematiek rond verwarde personen

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-7-2015 15:13