MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Oproep voor focusgroep huisartsenzorg en depressie
6 juli 2015

Bent u wel eens met depressieve klachten bij uw huisarts geweest? Het Landelijk Platform GGz wil graag uw ervaringen horen tijdens een informeel groepsgesprek. De huisarts is immers een belangrijke zorgverlener voor mensen met psychische en psychiatrische gezondheidsklachten. Met uw hulp kunnen wij de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeteren.

Wij willen graag van u weten:

  • Wat er volgens u goed gaat in de zorg die u of uw naaste van de huisarts/praktijkondersteuner ggz krijgt;
  • Tegen welke knelpunten u aanloopt bij uw huisarts met uw klachten;
  • Of u/uw naaste in de avond/nacht en weekenduren goede (spoed)zorg krijgt via de huisartsenpost.
  • Wat er volgens u beter kan/moet.

Criteria

Uw informatie hebben wij nodig om criteria op te stellen voor de kwaliteit van de huisartsenzorg mbt de ggz. Deze kwaliteitscriteria vanuit het cliŽnt- en familieperspectief zetten wij in bij de belangenbehartiging bijvoorbeeld richting de Landelijke Huisartsenvereniging, de politiek en de media.

Focusgroep

Het LPGGz organiseert deze zomer een focusgroep, een informeel groepsgesprek van maximaal 2 uur.

Data

Mogelijke data voor deze focusgroep zijn:
• Donderdag 16 juli (ochtend)
• Maandag 20 juli (ochtend)
• Woensdag 26 augustus (ochtend)

Locatie

Utrecht, LPGGz, Maliebaan 87

Aanmelden

U kunt zich voor de focusgroep aanmelden door een mail te sturen aan: , met vermelding van de data waarop u beschikbaar bent. 

Vergoeding

Voor uw bijdrage ontvangt u een reiskostenvergoeding en een cadeaubon.


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-7-2015 16:39