MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Taskforce zoekt verbinding tussen gemeenten en cliŽnten- en familieorganisaties
1 september 2015

Ervoor zorgen dat gemeenten de voorwaarden scheppen waarmee mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan herstel en kunnen participeren. Dat is het doel van de Taskforce die bij het Landelijk Platform GGz van start is gegaan. De Taskforce wil dit bereiken door de verbinding tot stand te brengen tussen gemeenten en regionale en plaatselijke cliŽnten- en familieorganisaties.

De leden van de Taskforce zijn:

  • Petra van Buren, directeur ZOG Midden Holland, voor de regio West
  • Oebele Herder, zelfstandig adviseur Sociaal Domein en voormalig programmamanager gemeente Leeuwarden, voor de regio Noord
  • Willeke van den Hoek, pgb-deskundige gedetacheerd vanuit Per Saldo, voor de regio Oost
  • Eleonoor Willemsen, coŲrdinator Door en Voor Noordoost Brabant, voor de regio Zuid en Noord-Holland Noord

De Taskforce heeft ook een ambassadeur die landelijk het gezicht naar buiten is. Dit is Ineke Smidt, voormalig wethouder in Almere, voormalig voorzitter van de MOgroep en directeur van de Federatie Opvang.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Per Saldo en met de VNG, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. De Taskforce maakt deel uit van het programma Regie in de regio.

Meer informatie

Meer informatie over de Taskforce op deze website


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-9-2015 10:39