MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Minister Schippers installeert Aanjaagteam verwarde personen
4 september 2015

Gisteren heeft minister Schippers het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ geÔnstalleerd. Dit Aanjaagteam moet ervoor zorgen dat gemeenten beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen en de belemmeringen hiervoor in kaart brengen en oplossen.

Aandacht voor wat mensen die in crisis verkeren nodig hebben

De ‘verwarde personen’ zijn het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Het is een verzamelnaam geworden voor een diverse groep mensen met diverse soorten problemen waar de samenleving geen adequaat antwoord op heeft. De nadruk in de media lag vaak op overlast en extreme incidenten. Er was vaak minder aandacht voor waar problemen vandaan komen en voor wat mensen die in crisis verkeren nu echt nodig hebben. Het Landelijk Platform GGz juicht het toe dat er nu een aanjaagteam komt dat niet alleen de problemen in de opvang en hulpverlening in kaart gaat brengen, maar ze ook daadwerkelijk gaat helpen oplossen.

Voorkomen dat mensen in een crisissituatie terecht komen

Het LPGGz is verheugd dat preventie en vroegsignalering nadrukkelijk in de opdracht voor het aanjaagteam zijn opgenomen. Waar mogelijk moeten we ons inzetten om te voorkůmen dat mensen in een crisissituatie terecht komen. Dan moet er wel voldoende (specialistische) zorg beschikbaar zijn en moet er hulp zijn voor problemen met schulden, huisvesting, dagbesteding of werk. Positief is ook dat het aanjaagteam nadrukkelijk de opdracht krijgt om de inbreng en positie van familie te verbeteren.

Het LPGGz verwacht dat het aanjaagteam een nuttige rol kan vervullen om gemeenten, zorgverzekeraars- en aanbieders, woningcorporaties, cliŽnt- en familieorganisaties veel beter te laten samenwerken. Het Platform zal de plannen kritisch blijven volgen en waar mogelijk eigen inbreng leveren.

Meer informatie

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen (nieuwsbericht Ministerie VWS) 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-9-2015 16:02