MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wil helderheid over langdurende ggz
8 september 2015

Het LPGGz wil helderheid over de positie van de langdurende ggz in het zorgstelsel. Er moet een eind komen aan het schuiven met schotten binnen het zorgstelsel. In plaats daarvan zijn investeringen nodig in kwaliteit, vernieuwing en samenwerking.

De Tweede Kamer debatteert op 9 september over de transities in de Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet Langdurende zorg. Het LPGGz constateert echter dat in de langdurende ggz het einde van de transities nog lang niet in zicht is. De toegang voor cliŽnten ggz tot de Wlz is nog steeds niet geregeld. Em minister Schippers blijft dreigen om nog meer langdurende ggz-zorg uit de zorgverzekeringswet te halen.

De voortdurende onzekerheid leidt tot grote onrust bij cliŽnten en familie. Zij weten niet of zij in de toekomst wel verzekerd blijven voor noodzakelijke zorg. De onduidelijkheid over het zorgstelsel belemmert ook de vernieuwing in de ggz. Partijen blijven in de wachtstand zitten. De focus blijft gericht op het verschuiven van kosten naar andere domeinen in plaats van samenwerking over de domeinen heen. Extra zorgwekkend zijn de toenemende signalen dat gemeenten het geld voor beschermd wonen gaan inzetten voor andere zaken.

Het LPGGz pleit bij de Tweede Kamer om de toegang tot de Wlz voor de ggz-doelgroep per 1 januari zeker te stellen; verder uitstel is onacceptabel. Tot die tijd moeten ook de gelden voor beschermd wonen voor de doelgroep geoormerkt blijven. Daarnaast wil het LPGGz dat de bekostiging van de langdurende ggz meer ten dienste wordt gesteld van kwaliteit en vernieuwing. Het platform stelt voor dat er pilots komen voor persoonsvolgende financiering en populatiebekostiging.

Meer informatie

Inbreng Landelijk Platform GGz AO 9 september 2015 (pdf) 
Ruim 400 duizend mensen in onzekerheid (nieuwsbericht gezamenlijke cliŽntenorganisaties 8 september)

 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-9-2015 11:41