MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz vraagt samen met andere organisaties aandacht voor 18+/18-
9 september 2015

De ondersteuning voor jongeren die op 18-jarige leeftijd de jeugdhulp verlaten, is in veel gemeenten niet goed geregeld. Dat stellen Landelijk Platform GGz, Jeugdwelzijnsberaad, LOC en Ieder(in) in een brandbrief aan alle jeugdwethouders in Nederland.

De organisaties maken zich - samen met alle jongeren en opvoeders die het treft - grote zorgen over de continuÔteit, zichtbaarheid en beschikbaarheid van de hulp aan jongeren van (bijna) 18 jaar en ouder.

Gemeenten moeten bevorderen dat de jeugdhulp samen met jongeren en hun netwerk op tijd een plan opstelt voor de situatie na hun 18e verjaardag. Verder moet er voor deze groep een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt zijn bij de gemeente.

De organisaties roepen op tot samenwerking tussen jongeren en hun netwerk, gemeenten en zorgaanbieders, zodat het gat tussen zorg voor jeugd- en volwassenen op een verantwoorde manier gedicht wordt.

Meer informatie

Gezamenlijke brief jongeren- en cliŽntenorganisaties aan gemeenten 'Aansluiting hulp 18‐/+ in het gemeentelijk beleid' 
Nieuws NOS.nl 9 september: 'Jongeren klem tussen loketten'

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-9-2015 10:31