MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vanavond in NOS journaal 20.00 uur aandacht voor Taskforce GGZ
14 september 2015

Vanavond besteedt het NOS journaal aandacht aan de Taskforce GGz van het Landelijk Platform GGz. Deze Taskforce wil ervoor zorgen dat mensen met psychiatrische problematiek minstens dezelfde ondersteuning krijgen als mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen met psychische problemen zijn onvoldoende in beeld bij de gemeente. Het gevolg is dat zij nu geen toegang hebben tot dagbesteding, tot schuldhulpverlening, tot zorg.

De Taskforce GGz gaat gemeenten helpen met het inrichten van onafhankelijke cliŽntenondersteuning voor mensen met ernstige psychische problemen. Iedere ggz-cliŽnt heeft daar recht op maar dat is bij veel gemeenten nog niet georganiseerd en daarnaast vaak niet bekend bij alle hulpverleners.

Ambassadeur van de Taskforce van het Landelijk Platform GGz is Ineke Smidt. Zij was voorheen wethouder in Almere en bestuurder van de Federatie Opvang. ”Mijn bestuurlijke ervaring kan ik goed inzetten om de twee werelden van beleidsmakers en patiŽnten-en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen. Het moet bekend worden wat cliŽnten verhindert om te herstellen en wat hen juist helpt bij herstel, zodat zij meer regie op hun leven krijgen.”

Beschermd wonen voor mensen met psychische problematiek (*) is een relatief nieuwe WMO-taak van gemeenten. De Taskforce GGZ kan gemeenten adviseren bij de inkoop en kwaliteitseisen voor beschermd wonen, vanuit cliŽnt- en familieperspectief.

De Taskforce GGz van het Landelijk Platform GGz is gefinancierd door het ministerie van VWS en werkt samen met het VNG-programma Ondersteuning en Opvang en Bescherming en met het Innovatieprogramma van aanbieders. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Per Saldo en Federatie Opvang ondersteunen het project.

Meer informatie

Meer over de Taskforce GGZ op deze website
Hulpteam voor verdwaalde psychiatrische patiŽnt (NOS.nl)  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-9-2015 17:16