MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zwartboek kostendelersnorm overhandigd aan wethouder Vliegenthart
22 september 2015

Maandag 22 september is in Amsterdam een zwartboek over de kostendelersnorm overhandigd aan wethouder Vliegenthart. Deze kostendelersnorm raakt iedereen die onder de Participatiewet valt. Mensen vanaf 21 jaar die in een huis wonen met anderen met een inkomen, krijgen een korting op hun uitkering. Het idee is dat ze de kosten kunnen delen. In het zwartboek staan genoeg voorbeelden waarin de kosten niet kunnen worden gedeeld. Zoals het voorbeeld van een man met ernstige psychische problemen, die bij zijn vader woont. Door de korting die met de kostendelersnorm gepaard gaat kan zijn vader de huur niet meer betalen. De zoon raakt steeds meer in de war en is nu aangemeld voor opname in een instelling.

Het gaat om een landelijk probleem, de Federatie Opvang meldt dat er landelijk veel meer aanvragen zijn voor postadressen door daklozen, sinds de invoering van de kostendelersnorm. Dit betekent dat er weer meer mensen op straat komen te staan.

Het Landelijk Platform GGz heeft samen met Mezzo een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om het zwartboek onder de aandacht te brengen. Wij willen dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Deze leidt tot onnodige schrijnende situaties, waarin mantelzorgers niet meer voor elkaar kunnen zorgen. Daardoor lopen de kosten van de zorg onnodig op, doordat er meer opnames komen en er een groter beroep wordt gedaan op de maatschappelijke opvang. Daarmee staat deze maatregel haaks op de doelstelling van deze regering: meer zorgen voor elkaar.

Zwartboek

Zwartboek gevolgen kostendelersnorm

Brieven aan de Tweede Kamer

Het Landelijk Platform GGz, Mezzo, de Federatie Opvang en de LCR schreven brieven aan de Tweede Kamer, om te pleiten voor afschaffing van de kostendelersnorm. Gezamenlijk willen we een krachtig signaal aan de Tweede Kamer afgeven.

Brief Landelijk Platform GGz en Mezzo aan Tweede Kamer 'Gevolgen kostendelersnorm voor mantelzorg' 
Brief Federatie Opvang aan Tweede Kamer 'Dakloos door invoering kostendelersnorm' 
Brief Landelijke CliŽntenraad aan Tweede Kamer over kostendelersnorm 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-9-2015 9:45