MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


In Memoriam Anneke Bolle
29 september 2015

De cliŽntenbeweging ggz is een van haar boegbeelden verloren. Op 27 september jl. overleed Anneke Bolle, 79 jaar oud. Anneke Bolle is tientallen jaren actief geweest voor de CliŽntenbond in de GGZ. Zij vervulde diverse functies voor het Landelijk Platform GGz, CliŽntenbelang Amsterdam en de voorganger APCP. Maar Anneke was bovenal iemand die vanuit persoonlijke ervaring en gedrevenheid cliŽnten in de ggz een stem gaf. Soms dwars en eigengereid, maar altijd met hart voor de zaak. Strijdbaar en kwetsbaar; intelligent en betrokken zette zij zich in voor een betere positie voor cliŽnten en naastbetrokkenen. Zij ontving in 2008 een koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Een van Anneke’s credo’s was dat beleidsmakers teveel vanuit ‘beleid’ denken en te weinig vanuit mensen. Zij zorgde consequent voor het tegengeluid. Maatschappelijke participatie was een thema dat haar na aan het hart lag. Ze had een scherp oog voor de mogelijkheden maar ook voor de obstakels op dat gebied. Zelf leverde zij een actieve bijdrage door haar betrokkenheid bij de oprichting en vormgeving van de Amsterdamse Vriendendiensten.

Wonen was ook een onderwerp waarvoor Anneke zich vele jaren inzette, een zaak die in tijden van ambulantisering onverminderd actueel en urgent is. Zij was de aanjager van het onderzoek naar woonwensen van cliŽnten ggz en maatschappelijke opvang dat CliŽntenbelang Amsterdam in 2005 en 2006 uitvoerde. ‘Alle mensen willen een eigen huis en een eigen voordeur’ was Anneke’s overtuiging. In 2009 organiseerde Anneke met de CliŽntenbond het succesvolle congres īGewoon Wonenī. En tot voor kort was zij betrokken bij de voorbereiding van een nieuw congres over wonen in Amsterdam.

Binnen het LPGGz was Anneke Bolle onder meer jarenlang betrokken bij de themagroep rechtspositie, waar ze met ferme overtuiging haar kennis en expertise deelde over thema's als medezeggenschap van cliŽnten in de ggz en kwaliteit van zorg.
Het Landelijk Platform GGz zal Anneke Bolle missen, maar is dankbaar voor alle jaren waarin zij onderdeel van onze beweging was.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 29-9-2015 21:13