MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuwe website voor ggz-professionals met zelftest en informatie over zelfmanagement
6 oktober 2015


Het Landelijk Platform GGz introduceert de website www.zelfmanagementggz.nl, voor professionals in de ggz die meer willen doen met zelfmanagement in hun behandeling of begeleiding. Zij kunnen testen in hoeverre hun aanpak aansluit bij de visie van cliŽnten op zelfregie en vinden tips en informatie om hiermee aan de slag te gaan.

Zelftest en toolkit

"Wat vinden cliŽnten belangrijk bij het werken aan zelfmanagement en sluit mijn manier van werken daar op aan?" Het antwoord hierop kunnen professionals testen via deze website. Op basis van de resultaten verschijnen relevante tips, informatie en instrumenten om (nog beter) te werken aan zelfmanagement. Ook via de toolkit is allerlei informatie te vinden over zelfregie, van goede voorbeelden tot trainingen en instrumenten.

Meer aandacht voor zelfmanagement in de ggz

Het Landelijk Platform GGz wil met deze website bevorderen dat er meer aandacht komt voor zelfmanagement in de ggz: het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliŽnten. Allereerst omdat cliŽnten en familieleden het belangrijk vinden dat er meer nadruk gelegd wordt op zelfmanagement en eigen regie in de behandeling en begeleiding. Maar ook omdat dit past bij de veranderingen in de ggz. Ambulantisering en besparingen in de zorg vragen om een ‘ggz nieuwe stijl’: meer in de wijk, meer zelfstandig en met minder hulp.

Project Zelfmanagement en Herstel

De website www.zelfmanagementggz.nl is gemaakt binnen het project Zelfmanagement en Herstel. Dit is een project van het Landelijk Platform GGz, de cliŽnten- en familiekoepel in ggz, dat wordt uitgevoerd binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ. Zie voor meer informatie over het Landelijk Platform GGz en het project Zelfmanagement en herstel www.platformggz.nl/zelfmanagement.

Meer informatie 

www.zelfmanagementggz.nl

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het Landelijk Platform GGz, Marije Evers: (030) 236 37 65

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-10-2015 12:11